Skupina výrobkov RESTORE je prítomná na slovenskom trhu už 17 rokov. Vlastné skúsenosti a mnohí spokojní užívatelia dokazujú, že tieto produkty v každom prípade spôsobujú u spaľovacích motorov významné zlepšenie výkonu motora, zníženie spotreby palív a bezpečnú, dlhú životnosť motora. Platí to rovnako pre malé domáce záhradné motory, aj pre silné motory s objemom niekoľkotisíc cm³.

Účinnosť obnovovača motorov RESTORER spočíva v tom, že obnovuje opotrebovaný povrch všetkých kovových kontaktných plôch ROVNOMERNE. Zregeneruje všetky trecie plochy v motore ako na ojničných a hlavných ložiskách, tak aj na ložiskách vačkového hriadeľa. Okrem toho zregeneruje trecie plochy v spaľovacom systéme - medzi valcom motora a piestami. Restorer, ktorý obsahuje kovové mikročastice (olovo, meď a striebro), sa s motorovým olejom dostáva medzi kovové kontaktné plochy, kde koriguje opotrebenia spôsobené prevádzkou. Obnovuje tlak vo valci, medzery v ložiskách a rozvodoch a zároveň vytvára zrkadlovohladký povrch. Logickým dôsledkom je významné predĺženie životnosti motora, znížená spotreba pohonných hmôt, minimalizácia spotreby motorového oleja a bezpečná prevádzka.

Významné zvýšenie výkonnosti motora po aplikácii RESTORERu je nielen citeľné, ale aj merateľné!

Udržujte motor stále v dobrej kondícii! Či už ide o Vaše osobné vozidlo, nákladné autá, alebo ťažké mechanizmy ...

RESTORER je prípravok novej generácie pre servis motora Vášho automobilu za jazdy. Bez nadsádzky možno konštatovať, že ide o revolučné riešenie v tejto oblasti a jednoznačne o princíp servisu motorov blízkej budúcnosti, ktorý udrží Váš motor trvale vo výbornej forme, bez nutnosti nákladnej mechanickej opravy.Každé balenie RESTORERu obsahuje mnoho miliard mikročastíc CSL, patentované zlúčeniny troch kovov (meď, striebro, olovo), v presne stanovenom pomere o velkosti menšej ako 1 mikrometer rozptýlených v malom množstve neutrálneho motorového oleja, ale na jeho zloženie a vlastnosti nemá vplyv.

RESTORER nie je aditívumOlejová náplň v motore plní len funkciu nosného média, ktoré mikročastice CSL dopraví na správne miesta.

RESTORER je unikátny prípravok, ktorý nahradí opotrebované kovové súčasti motora na ich trecích plochách opäť kovom a súčastne vytvorí vysoko klzný povrch , ktorý výrazne zníži vnútorný stratový výkon motora spôsobený trením.

Správne dávkovanie - Engine RESTORER & Lubricant CSL pri každej druhej výmene motorového oleja:

Návod k použitiu Engine RESTORER & Lubricant CSL

  • Pred každou výmenou oleja použite RESTORE Motor Cleaner/Flush, ktorý dokonale vyčistí celý mazací systém motoru.
  • Vymeňte náplň motorového oleja vrátane olejového filtra.
  • Pred aplikáciou RESTORERu dôkladne pretraste obsah nádobky.
  • Aplikujte RESTORER, podľa množstva uvedeného v tabuľke, priamo do novej náplne minerálneho, polosyntetického alebo syntetického motorového oleja tak, aby hladina oleja po aplikácii RESTORERu zodpovedala predpísanej úrovni podľa výrobcu.
  • Prvú aplikáciu vykonajte najlepšie pred dlhšou jazdou (cca 100-150 km).

Pozn.* Niektoré 4-taktné motocykle (napr. Honda) a štvorkolky majú mokrú spojku a motorový olej beží cez ňu. Aby sa zabránilo kontaminácii spojkových lamiel, neodporúčame pridávať obnovovač Engine Restorer CSL do týchto vozidiel.

Prázdne nádobky, použitý olej a filter odovzdajte prosím, na príslušnom recyklačnom zbernom mieste – chránite tým svoje životné prostredie.

Restorer engine CLS prísada do motora

V každom, aj starostlivo udržiavanom motore s náplňou najkvalitnejšieho oleja vznikajú po čase za chodu vplyvom trenia medzi pohybujúcimi sa súčiastkami drobné mikroskopické poškodenia styčných plôch, ryhy a zväčšujú sa prevádzkové vôle. Znižuje sa tesnosť spalovacích priestorov valcov motora a klesajú kompresné tlaky. Tieto javy obvykle prichádzajú pomaly a postupne, takže ich motorista zaregistruje v podobe zvýšenia spotreby paliva, oleja a zníženia výkonu motora. Zatiaľ sa s týmto stavom (a so všetkými popísanými sprievodnými negatívnymi javmi) nedalo, okrem nákladnej generálnej opravy, nič robiť.

Rôznych značiek prímesí do olejov je mnoho, ale iba v laboratóriách americkej firmy RESTORE Inc. bol vyvinutý prípravok (RESTORER), ktorý má vďaka svojmu unikátnemu zloženiu mikročastíc CSL, také účinky, že jeho pravidelné používanie spoľahlivo odstráni popísané nežiadúce javy a skutočne tak vyrieši problém generálnych opráv motorov opotrebovaných bežným používaním.

Ako RESTORER pracuje ? Mikročastice CSL sú za chodu motora spolu s olejom v mazacom systéme dopravené ku všetkým trecím plochám, kde sa v olejovom filme dostanú do poškodených miest a pod vysokým tlakom a teplotou vyplnia ryhy a mikroskopické nerovnosti trecích povrchov. Tým vymedzia nežiadúce vôle a zároveň vytvoria na trecích plochách vrstvu, ktorá obmedzuje vnútornú treciu stratu motorov. Efekt je jednoznačný. Vymedzením vôlí dôjde k utesneniu spalovacích priestorov valcov motora (nižšia spotreba oleja a paliva), k obnove pôvodných kompresných tlakov (zvýšenie výkonu a zníženie emisií), k obnoveniu všetkých trecích plôch (predľženie životnosti), a zníženie koeficientu trenia (tichší, pravidelný chod a nižší stratový výkon motora).

RESTORER – " servis za jazdy" pre všetky štvortaktné motory, ktoré majú najazdených viac ako 50 000 – 70 000 km

Kontaktujte nás

Kontakt

Ing. Peter Beňo - PB management Mayerova 27
Trenčianska Teplá
91401
0948 223 631
www.restore.sk
www.pbmanagement.sk
SKYPE name: PBman710
info@pbmanagement.sk